Phuc Nguyen Trong

Chân thành là kiểu thông minh cao cấp

(Review phim) Chernobyl – Craig Mazin

Cái giá của sự dối trá là gì?Không phải là ta sẽ nhầm lẫn chúng với sự thật.Mối nguy hại thực sự đó là nếu ta nghe đủ những lời dối trá,ta sẽ không nhận ra được sự thật nữa.Vậy ta có thể làm gì?Còn cách nào khác ngoài việc bỏ ngoài tai hi vọng về một sự thật và tự thỏa mãn bản thân bằng những câu chuyện?Trong những câu chuyện ấy, anh hùng là ai không quan trọng.Điều ta muốn biết đó là: ai là người để đổ lỗi?